Jdi na obsah Jdi na menu
 


MPSV ČR VYHLAŠUJE

35. VÝZVU

K PŘEDKLÁDÁNÍ

ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU

V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Maximální délka projektu, předkládaného v rámci této výzvy, jsou 2 roky, max. 24 měsíců.

 

Žádosti je možné podávat: od 23.3. 2009. 

Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2009 12.00 hod.

 

Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti). 

 

Dílčí uzávěrky pro příjem projektů: První uzávěrka pro přijímání projektů bude

14.4.2009, následně bude uzávěrka každé tři týdny.

Hodnotící proces bude zahájen, bude-li doručeno alespoň 5 projektů.

 

Projekty regionální:

Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt: 7 mil. Kč

 

Projekty nadregionální:

Minimální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

 

Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy. Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová skupina, avšak v odůvodněných případech (např. dopravní dostupnost) může být projekt realizován i v Praze. 

Území dopadu – pro určení územní příslušnosti cílové skupiny je rozhodující převažující místo výkonu práce. 

 

strana 2.


zpět str. Dotace EU