Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omezení podporovaných činností specifického vzdělávání:

 

Z podpory v rámci tohoto globálního grantu jsou vyňaty projekty zaměřené na specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů působících v níže uvedených odvětvích ekonomické činnosti NACE, které budou předmětem podpory v globálním grantu vyhlášeném z úrovně Ministerstva průmyslu a obchodu:

- Sekce C Zpracovatelský průmysl, kromě 12 Výroba tabákových výrobků;

- Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu;

- Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi;

- Sekce F Stavebnictví;

- Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, pouze následující kategorie: 

· 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů,

· 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství -

· s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím;

· Sekce H Doprava a skladování, pouze následující kategorie:

· 52.1 Skladování,

· 52.24 Manipulace s nákladem;

· Sekce J Informační a komunikační činnosti, pouze následující kategorie:

· 62 Činnosti v oblasti informačních technologií;

· Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti, pouze následující kategorie:

· 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, 

· 71.2 Technické zkoušky a analýzy;

· Sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, pouze následující kategorie:

· 81.2 Úklidové činnosti, kromě 81.21 Všeobecný úklid budov.

Žadatel předkládající projekt na obecné vzdělávání ve výše zmíněných odvětvích může do projektu v rámci tohoto globálního grantu zahrnout specifické vzdělávání zaměstnanců pouze jako doplňující aktivitu a pouze v omezené míře. V projektové žádosti však musí být takovém případě jasně vymezeno , které aktivity představují obecné a které specifické vzdělávání, a podíl obou těchto složek musí být jasně finančně vyjádřen, přičemž podíl specifického vzdělávání v rámci tohoto projektu nesmí přesáhnout 20 % rozpočtu projektu (tj. celkové způsobilé výdaje projektu, které tvoří přímé a nepřímé náklady). V případě, že náklady na specifické vzdělávání překročí 20 % rozpočtu projektu nebo v případě nejasného odlišení obecného a specifického vzdělávání bude projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 

V rámci této výzvy nelze do projektů zahrnout následující činnosti:

 · vzdělávací aktivity realizované v zahraničí a dlouhodobé vzdělávací kurzy,

 · zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod. (včetně souvisejícího  školení zaměstnanců). 

strana 5