Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Fotodokumentace: Marek Kudzbel (soukromý archiv)
                 

Mé dílo nemůže zaniknout a nezanikne. Tyto budovy - možná. Budovy,  komíny, stroje - to jsou jen hromady cihel a starého železa. Ale můj systém zůstane k užitku všem, kteří přijdou po nás.                                                                                 Není nad originál. Technické detaily se ztratí a zapomenou, technologie se přežijí, lidé se změní, ale hodnoty úspěšného podnikání jsou trvalé, přežívají a nikdy nezaniknou.

Rozhodnul jsem se vybudovat vlastní systém, který jak doufám, prospěje lidstvu. Tento systém se jmenuje "příklad".                                                           Jen velký člověk může použít metodu příkladu s úspěchem. Lidé malí, bez vize, bez mravních hodnot, bez charakteru, bez hlubokých znalostí a schopností by neměli jít příkladem. Nebojte se velkých lidí, ti vám neublíží, ale budou vždy tvůrčím příkladem a motivací. Bojte se lidí malých, ať sedí jakkoli vysoko ...
    Není to tak dlouho, co jsem na jiné stránce psal o vůdcovském způsobu vedení, založeném na vlastním příkladu. Jak vidno z citace výše, i tento způsob vedení kniha obsahuje.

O vůdci platí biblické pravidlo: "Kdokoliv chtěl by nejvyšším býti mezi vámi, ten budiž služebníkem vaším".
Vedení službou, služba zaměstnancům, zákazníkům a služba veřejnosti jsou vyjádřením principu vůdce-služebníka a vedení službou. Dnešní, moderní americké servant leadership se tedy již ve 30. letech stalo samozřejmostí baťovců. Ti, kteří ve službě druhým nevidí ponížení, ale vyšší poslání a dar vůdcovství, se nikdy nemohou stát přisluhovači a lokaji. Ti, kteří službou druhým pohrdají, jsou lokajové, nejsou vůdci.

Strach je nepřítelem života a díla zbudovaná na strachu život poškozují.Díla užitečná rostou z důvěry.
Neužívejte strachu jako nástroje ve svém podniku, vůči svým zaměstnancům či ve svém životě.Vůdce je svými zaměstnanci následován dobrovolně a svobodně, ne pod tíhou strachu. V zemích, kde převládá strach a nedůvěra, vládne nízká produktivita a neexistuje spolupráce. Ustrašení lidé nejsou ani dobrými zaměstnanci, ani občany. Tím spíše ne dobrými partnery.

Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Hlavní úlohou organizátora je, aby vytvořil morální psychologickou základnu, na níž by se jeho spolupracovníci mohli zdárně rozvíjet.
Úspěšný podnik je založen na (správných) vztazích a postojích k práci, ke spolupracovníkům a k zákazníkům.  Příkazová hierarchie, administrativní přístupy a byrokracie řídí papíry, ne lidi. "Systémy" řízení papírem lidské vztahy nebudují ale ničí. Námezdní zaměstnanec podniku nevybuduje nic. Musí se stát spolupracovníkem, spoluúčastníkem, spoluvlastníkem a spolupodnikatelem - čtyři typy vztahů ve velkém podniku jakékoli velikosti.

Malou výrobu je možno řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi.
Nejlépe fungující podniky v ČR kolem roku 2005 jsou stále většinou vlastněny a řízeny zahraničními mozky. Za Bati tomu bylo právě naopak. České manažery, obzvláště baťovce, lanařily podniky z celého světa. (poznámka autora knihy).

Za odpovědnost a riziko je možno platit nejvyšší mzdu, za svalovou práci nejmenší. Žádný člověk nemůže vykonat za den více fyzické práce nežli za 3 Kč, kolik stojí 3 kW elektrické energie, protože mnohá fyzická práce může být nahrazena strojem.
Za prosté fyzické dření nelze očekávat vysokou mzdu, obzvláště ne u Baťů. Fyzická práce přestává být hlavní složkou efektivní lidské práce. Platí se za nápady a jejich realizaci, za odpovědnost a riziko, platí se za práci duševní.

• Duševní práce může vykonat jediný člověk za den i za miliˇony korun a tato práce nemůže být vykonána strojem.
Nezaměstnanost a úpadek mají své kořeny vždy v nedostatku duševní práce, v nedostatku znalostí a v odlivu mozků. Myšlenky a nápady přitahují kapitál, ne naopak. Mozky, ne ruce jsou nejdůležitějším lidským kapitálem. K čemu jsou "zlaté české ručičky", když realizují jen strategické myšlení druhých? "Zlaté české hlavičky" - to by bylo něco!

Někteří američtí podnikatelé dali své závody do služeb veřejnosti (public Service). Položili prospěch svého zákaznictva a dělnictva na přední místo. Získali srdce všech zaměstnanců i zákazníků, a od té doby předbíhají se dělníci se zákazníky, aby i oni sloužili závodu, který si vytkl za cíl sloužit jim.
Zákazníci a zaměstnanci jsou u Bati vždy na prvním místě, ne tak pasivní absentní akcionáři, kteří podniku nepřispěli ani znalostmi, ani prací, ale jen penězi, a často ani ne svými. V Baťových podnicích dostávají dělníci nejvyšší mzdy, zákazníci dokonalé výrobky za nejnižší ceny a závody denně rostou a rozšiřují se. Fordova služba veřejnosti se pro Baťu stala nejvyšším poslání podniku i podnikatele. Henry Ford byl Baťovým vzorem.

Metař ví o čištění dílny více než vrchní vedoucí výroby a více nežli vrchní ředitel. Metaři mne mohou více poučit o tom, co je potřeba zařídit k udržení čistoty podniku, nežli všichni ředitelé a úředníci dohromady.
Znalost práce spočívá v tom, kdo ji vykonává a kde je vykonávána, ne někde na vrcholku piramidy. Totéž platí pro znalosti manažerů či ředitelů. Ředitel se může (a musí) učit od všech, od ředitele však jen někteří.

Buďte králi ve svých myšlenkách a plánech a obchodníky v jejich provádění.
Jakoukoli cestu by měl člověk podniknout s partnerem srovnatelné mysli nebo s někým lepším a dokonalejším v myšlení i znalostech. Naopak je vždy lépe cestovat sám, než se vydat na cestu s pošetilcem. Člověk, který se obklopuje lidmi menších myslí a hodnot, je pošetilec. Prostý člověk, který se dokáže obklopit lidmi lepšími než on sám, je císařem znalostí a vědění, a jeho cesta bude nejen úspěšná, ale i radostná a naplňující.

Výčet Baťových úspěchů a aktivit v pokračování  zde