Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baťův odkaz

Dává smysl brát rady a zkušenosti od těch, kteří to dotáhli opravdu daleko. Největší a nejúspěšnější podnikatel českého původu je bezesporu Tomáš Baťa. Právě o něm jsem dočetl velice zajímavou knihu a o pár myšlenek tohoto velikána bych se s Vámi zde rád rozdělil.

Obrazek

Tučně označené texty jsou Baťovi citáty, zbytek jsou komentáře jejich smyslu od autora knihy M.Zeleného.

Knihu plnou hlubokých mouder doporučuji zakoupit, vydalo nakladatelství Čintámani. www.cintamani.cz


Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte napřed sebe.                                Jen velký člověk může vytvořit velký podnik. Každý opravdový podnikatel produkuje tři věci: sebe, podnik a službu - v tomto pořadí důležitosti.

- především sebe: hodnoty, přesvědčení, vizi, charakter, vytrvalost, znalosti a schopnosti.

- potom podnik: schopnost vyrábět a poskytovat služby, umět dělat věci správně, a hlavně dělat správné věci. Organizovat, koordinovat. rozhodovat - dobře a na světové úrovni.

- a nakonec přijde specifický výrobek nebo služba, které by uspokojily zákazníka lépe, hodnotněji než kdokoli jiný.

    Jak často dnes vidíme u některých našich podnikatelů přesně opačné pořadí priorit.        V dobré víře dávají na prvním místo svých priorit produkt či službu, budováním podniku či systému podniku, jak je myšleno zde, se krom velkých firem  zabývá již menšina či jen firmy se zahraniční účastí, kde je to po nich vyžadováno. A těch, kteří neustále budují sebe  (knihy, semináře, audio nahrávky) je mnohdy skrze uspokojení z dosažených výsledků ještě méně.                                                                                                                      Jsem přesvědčen o tom, že úspěšnost a velikost firmy je vždy úměrná velikosti toho, kdo jí řídí. Cca před třemi týdny jsem v předposledním odstavci na této straně psal o důležitosti růstu majitele firmy, který jí řídí a o tom, že růst firmy je vždy přímo úměrný růstu toho, kdo jí vede. Na jiné stránce tohoto webu také zmiňuji, že tento vůdcovský přístup používali mnozí velikáni historie podnikání. Jak vidno, Baťa vyznával stejný přístup a šel také touto cestou leadershipu (poznámka autora webu)

Málo lidí si uvědomuje, že k výrobě brambor se lépe hodí noviny a tiskařský lis ne motyka. Noviny nám povědí, kdo letos vypěstoval nejchutnější a nejplodnější brambory na světě.
Výnosy v zemědělství na celém světě jsou přímo úměrné výdajům na noviny, knihy a odborné časopisy. Čím méně znalostí, tím více dřiny - kdo nečte, o to více musí kopat. Čím více musí kopat, tím méně může číst. Ti nejchudší pak již jen kopají, od slunka do slunka. Mnohé podniky a mnozí podnikatelé na vzdělávání také " nemají čas". Už jenom "kopají" a jejich výsledky to plně potvrzují. 

Touha stát se nepostradatelným je pákou pokroku, ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými.
Touha vyniknout a měřit se nejlepšími na světě je bohatstvím národa. Stane-li se člověk nepostradatelným, je to odměnou i závazkem. Potřeba být užitečný druhým, ne pouze sobě, je potřebou vyšší než potřeba svobody. Velcí lidé se vždy obklopovali lidmi lepšími a schopnějšími - aby nebyli a nezůstali nepostradatelní. Malí lidé se vždy obklopovali lidmi horšími a méně schopnými -  aby mohli zůstat nepostradatelnými. Schopného člověka poznáte podle lidí, kterými se obklopil. Lidé schopní se za nepostradatelné nikdy nepovažují. Lidé neschopní svůj mýtus nepostradatelnosti žárlivě střeží, brání a všemožně propagují.

Neschopný ředitel se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby odstranil každého, kdo by mu mohl přerůst přes hlavu, kdo by jej mohl nahradit. Schopný ředitel je udýchaný sháněním a výchovou lidí, kteří by co nejdříve mohli konat jeho práci. Zbavme se své malosti a velikost si nás nalezne sama.
Jeden odhání lidi klackem, druhý usilovně shání ty, kterých je tak strašně málo. Jeden se obklopuje orly, druhý "vede" početná hejna husí a letky kachen. Orli nelétají ve formacích. 

Vedení obchodu není možné bez důvěry. Kdybych neměl důvěry a musel všechno sám přezkoumat, přišlo by to dráze než škoda, která by z mé důvěry snad vyplynula.
Nejbohatší společnosti se vyznačují vysokou mírou důvěry, nejchudší vysokou mírou nedůvěry. Důvěra jako znalost, je výrobní prostředek, nejcennější kapitál podniku (i společnosti). Čech nevěří a priori, zklamání a podraz očekává, bere je  za samozřejmé. Zklamání důvěry proto netrestá. Američan věří prvotně a explicitně, pro pozorovatele až naivně. Již první zklamání důvěry však považuje za nepřípustné a bezvýhradně je trestá. Proto byl Baťa výjimečným symbolem slučitelnosti v podstatě neslučitelných kultur.