Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velkým tajemstvím úspěchu v životě člověka je být připraven, když se naskytne příležitost. Benjamin Disraeli

Cesta k úspěchu není stavěná na sedmimílové boty. Krok za krokem, kousek po kousku, to je cesta k bohatství, to je cesta k moudrosti, to je cesta ke slávě. Charles Bixton 

Je nemožné vyhrát závod pokud se neodvážíš běžet, je nemožné zvítězit pokud se neodvážíš k bitvě. Richard M. DeVos

Lidské chování je určováno plánem, jak dosáhnout určitých cílů. Jean Piaget

Mnohé musí obětovat ten, kdo chce stoupat vzhůru. Christian Morgensen

Jedinou cestou na vrchol je vytrvalost, inteligence a tvrdá práce. A. T. Mercier

Je lepší být připraven na příležitost a žádnou nedostat, než dostat příležitost a nebýt připraven. Weitley Young

Soustřeď se na problém a jednej rychle. Bill Gates

Jestliže člověk začne s jistotami, skončí v pochybnostech; jestliže se však smíří s tím, že začne v pochybnostmi, skončí v jistotách. Francis Bacon

Kdybychom všichni využili své schopnosti, žasli bychom nad výsledky. Thomas A. Edison

Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země. Theodore Roosevelt

Dobré slovo je také čin. Ivan Sergejevič Turgeněv

Neexistuje rychlost, která by mohla soupeřit s rychlostí myšlenky. Marcus Tullius Cicero

Jaký smysl má zdvojnásobené úsilí, když jsme zapomněli, kam chceme jít? Gilbert Keith Chesterton

Nechoď tam, kde je vyšlapaná stezka, ale jdi tam kde žádná stezka není a zanech za sebou cestu. Les Brown

Naděje je půjčka štěstí. Joseph Joubert

Řízený čas je tvoje pravé bohatství. Buckminster Fuller

Je nepochybné, že marnivost pomohla civilizaci mnohem víc, než skromnost. William Englar Woodward

Pochvala posiluje sebedůvěru a zahání nedůtklivost a agresivní reakce, které jsou známkami nejistoty a sebepodceňování. Joseph Murphy

Dělej, co miluješ, miluj, co děláš a odevzdej více, než slibuješ. Harvey Mackay

Rozdíl mezi úspěchem a pádem je dělat věci pořádně a skoro pořádně. Edward Charles Simmons

Čas je nejvzácnější prostředek manažera. Pokud není řízen, nic dalšího nemůže být řízeno. Peter F. Drucker

Jedna hodina nadšení vyváží víc než celý rok spořádaného a jednotvárně plynoucího života. Není úspěchu bez úsilí, není žáru bez ohně. Christian Morgensen

Každý večer se vážně zeptej, co nového ses ten den naučil. Georg Christoph Lichtenberg

Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím. Tomáš Baťa

Jen vybičovanou vůlí se dosáhne mnoho. Jiří Kolář

Selhání se nepočíta. Pokud to příjmeš, budeš úspěšný. Co způsobuje, že většina lidí selhá je to, že po prvním selhání přestanou zkoušet. Frank Burford

Komplimenty jsou dary úspěchu. Louise L. Hayová

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger

strana 7

zpět str.1