Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co pomáhá udržet nejlepší lidi?

je název velmi pěkného článku v červencovo - srpnovém vydání časopisu HRM
(HUMAN RESOURCES MANAGMENT - Řízení lidských zdrojů)

Z tohoto článku zde budu citovat dvě věty z úvodníku:
"Ve většině společností v období ekonomické recese zůstávají prioritami zájem a snaha udržet své výkonné, nadané a loajální zaměstnance, mít je motivované a zároveň zvládnout situaci z pohledu nákladů. Nejčastější důvod, proč zaměstnanci opouštějí společnost, a to zejména Ti nejlepší, je znám - špatné vedení (leadership), nespokojenost s nadřízeným (-i). Je to pochopitelné, neboť vedoucí bezprostředně ovlivňují motivaci zaměstnanců a vytvářejí firemní kulturu.


Deset nejdražších řídících chyb

je dalším článkem vydání tohoto časopisu a jako by navazoval na první avizovaný. Pojednává o deseti hlavních chybách, kterých se manažeři při řízení svých zaměstnanců dopouštějí.
Jedná se o tyto:

• Neschopnost stanovit jasné cíle a požadavky

• Sklon nekomunikovat

• Neochota delegovat

• Neobjektivní hodnocení

• Tendence vše měnit

• Obava o čemkoli rozhodnout

• Neschopnost ocenit práci spolupracovníků

• Neochota ke změnám

• Nezájem o rozvoj podřízených

• Tendence brát řízení i sebe sama příliš vážně


Výkonové odměňování

Tématem čísla je výkonové odměňování, kterým se zabývá hned několik článků.
Výkonové odměňování se může stát účinným nástrojem zvýšení pracovního úsilí a motivace.
Z jednoho z nich vybírám hlavní výhody tohoto způsobu odměňování:

• posiluje individuální a skupinovou výkonnost (až o 20 -25% o proti fixní mzdě)

• dají se lépe kontrolovat mzdové náklady (s nižším výkonem lidí klesají...)

• posiluje spravedlnost odměňování

• podporuje identifikaci zaměstnanců s podnikem a jeho cíli.

• zvyšuje konkurenceschopnost podniku na trhu práce

Doporučuji zakoupit a přečíst.

zpět

Obrazek