Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kde mám na všechno brát čas ?

Jistě si každý, kdo neumí se svým časem správně  zacházet nejednou tuto otázku položil.Všichni však máme k dispozici 24h času, průměrní i úspěšní, jen Ti druzí jej umí efektivněji využívat. Je to jedna z prvních věcí, se kterou se musíme vypořádat, abychom získali čas na aktivity, které nás pak posunou blíže k úspěchu a kdo to nedokáže, ten se z místa nehne.

Naučíme se plánovat čas podle matice času St.Coveye, Obrazekjednoho z největších expertů na toto odvětví. Ten popisuje matici času, která rozděluje všechny naše činnosti do čtyř kvadrantů.

pro zvětšení klikněte na obrázek

Obrazek

kvadrant "A" - důležité, naléhavé - činnosti, bez kterých bychom nyní nepřežili, nejdou zredukovat.

kvadrant "B" - důležité, nenaléhavé - činnosti v tomto kvadrantu korespondují s našimi sny, cíli a životním posláním. Jsou nejdůležitější pro naší dlouhodobou budoucnost, kvadrant, do kterého úspěšní dle svých možností investují nejvíce svého času. Tyto činnosti však vyžadují určité dovednosti, které si musíme nejprve osvojit.

kvadrant "C" - nedůležité, naléhavé - pro získání času na důležité činnosti je potřeba zredukovat činnosti z kvadrantu "C" a "D". Pro omezení činností z tohoto kvadrantu je potřeba se naučit říkat druhým lidem mile, s úsměvem, ale asertivně "NE", (nebo alespoň: mám toho hodně, nic neslibuji)

kvadrant "D" - nedůležité, nenaléhavé -  neobsahuje jedinou hodnotnou činnost.
Mnohdy lidé řeší krize dalšími krizemi, nemožnost splácet dosavadní úvěry dalším pře-úvěrováním, hledají léčitele těsně před operací, místo aby o zdraví pečovali roky před tím, atp. To vše  by nemuseli, pokud by včas začali pracovat na prevenci činnostmi z kvadr. "B". Ironií je, že mnohdy právě tito lidé nám sdělují, že nemají na tyto důležité činnosti čas, právě díky řešení krizí nouzovými řešeními, jako jsou přesčasy, domácí práce, druhá práce atd. což jsou věci, které z dlouhodobého horizontu většinou stejně nic neřeší.  

Abychom dle této matice mohli začít náš čas plánovat, musíme si nejprve ve svém
životě určit priority, cíle, a činnosti pro nás důležité, a pak tyto vyplnit do správných
kvadrantů. Vlastní čas na činnosti pro nás důležité získáme maximálním omezením
činností z kvadrantů "C" a "D". Nic lepšího v oblasti plánování času zatím nikdo nevymyslel.

Kvadrant "A", "C " a "D" tlačí na nás, jediný kvadrant "B", ten nejdůležitější ne, na ten musíme tlačit sami.