Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejúspěšnější podnikatel je člověk, který se drží starého, dokud je to dobré,
a chňapne po novém, jakmile je to lepší.

                                                       Robert Vanderpoel

Řekl bych, že největší chybou je si žádnou neuvědomovat.
                                                              Thomas CarlyleNení snad výstižnějšího tvrzení než to, které říká že "ŽIVOT JE ZMĚNA".Obrazek

Vše kolem nás se mění a v dnešní době informatiky mnohem rychleji, než kdy jindy.
Paradoxem je, že my lidské bytosti moc rádi změny nemáme, alespoň většina z nás. Cítíme se bezpečně když máme jak náš soukromý, tak profesní či firemní život v bezpečně zajetých kolejích. Tyto dva fakty jdou však proti sobě.
Když to pro lepší pochopení přeženu do extrému, tak by to v jednom příkladu mohlo vypadat takto: Představte si farmářskou rodinu, kde  by se zvyky předávali z generace na generaci a  žijící současník by dnes fungoval tak, že k veškeré své dopravě by používal koňské spřežení, pole by oral pluhem za koňem.
     Ve druhém případě by firma používala jen pevnou linku s faxem, a mobilní telefon, e-mail, webové stránky, internetová podoba jejich obchodu by jim nic neříkala. I v tomto případě by tato firma jen těžko držela krok s konkurencí. Druhý příklad už  nemusí připadat až tak absurdní. Jsou ještě dnes firmy které vyjmu - li z výčtu mobilní telefon takto fungují. Je to k neuvěření, ale je tomu tak. Někteří mezi námi se se změnami  vyrovnávají ještě hůře a jsou ochotni je podstoupit  mnohem méně, než zbytek populace.
      V každém případě se však tato neochota ke změnám projevuje u každého z nás. U někoho více, u jiného méně. Nové věci jsou vždy v první řadě o naší pohodlnosti, mnohdy o našem strachu z něčeho nového či jiných zábranách.
     Paradoxem je, že mnohdy nechceme změny realizovat, abychom se cítili v bezpečí a právě nerealizování těchto změn nás po určité době může  do nebezpečí či nejistoty přivést. Tak třeba již zmíněný druhý případ firmy, která nejde s dobou a nepoužívá nejmodernější komunikační technologie je předurčena dříve či později k zániku a její majitel bude před velkým problémem.
    Velice často se nyní setkávám s majiteli větších či menších firem, kteří jsou ve vleku zmíněných vzorců chování. Po revoluci začali podnikat, s vervou budovali své firmy, hledali zákazníky, budovali klientelu. Pak jim léta jejich podnikání fungovalo na tom, co na začátku vybudovali, tak že mnohdy přestali hledat další klienty a zákazníky s domněnkou, že to co jim funguje nyní, jim bude fungovat navždy a hluboko se do těchto zajetých kolejí zacyklovali.
    Jenže přišel konec roku 2008 a s ní do spousty oborů, které mají vliv na další obory ekonomická recese, která většinu dostatečně nepřipravených podnikatelů zaskočila. Přišla doba, která v mnoha případech obrátila vše poslední roky fungující na ruby a je potřeba měnit to, co ovlivňuje úspěch firmy nejvíce a sice strategii, která se na úspěchu podílí celými 70%. I proto je vymýšlení správné strategie nejdůležitější činnost majitele firmy, a jediná věc, kterou by nikdy neměl delegovat.
    Kdo k potřebným změnám nepřistoupí, může stát opodál či úplně skončit. Bohužel si mnoho jednatelů myslí, že doba přejde a že to ustojí s tím, co jim fungovalo doposavad. Je to přístup, který je velice riskantní a bude hlavním důvodem úpadku firem, které současnou situaci neustojí. Bude hodně záležet na tom, kdo s jakou strategií  a kam bude svou firmu směrovat. Pokud strategie nebude správná, mohou se všichni lidi ve firmě přetrhnout, a výsledek přesto nemusí být to, co by firma k přežití potřebovala. Budoucnost mají ve svých firmách rukách nyní hlavně jednatelé. Některý může být lepší stratég a bude schopen vymyslet, jak dál, někdo na tom v této oblasti může být hůře.
    První věcí, jak z dnešní nelehké doby vybruslit je uvědomění si potřeby změny a všeho výše popsaného. Právě zde drží v pasti  a paralyzuje od potřebných kroků mnoho jednatelů vědomí toho, co jim za poslední léta fungovalo. A je potřeba si také uvědomit, že čím déle nám něco fungovalo, tím více na tom lpíme a nechceme to změnit bez ohledu na okolnosti, které změnu vyžadují. 
      Co tuto dovednost vymyslet správnou strategii ovlivňuje nejvíce? Částečně to mohou být přirozené schopnosti co se analytických schopností týče, dále pak množství teoretických i praktických zkušeností. Jinými slovy vše, co rozšiřuje úhel pohledu na jakýkoliv problém. Čím širší je úhel pohledu, tím více vzájemných souvislostí, které mnohým unikají člověk vnímá, a tím fundovanější a správnější rozhodnutí má šanci učinit.
      S  přirozenými schopnostmi toho moc nenaděláme. Další zkušenosti v množství, které by nám nyní ze situace pomohlo v krátkém časovém období praxí také nezískáme. Pokud si nyní někdo není jist jak dál, přesto že podniká 10 či 15 let, tak to o něčem svědčí. Co však může v krátké době rychle změnit či rozšířit úhel pohledu jsou rady zkušenějších (pokud takové lidi ochotné se o moudrost podělit a pomoci máme), přečtení knihy (což jsou taktéž rady zkušenějších, jen v psané podobě), či absolvování nějakého semináře či vzdělávacího programu zaměřeného na určité téma. Např. "Jak zvednout produktivitu zaměstnanců", který nám umožní ušetřit nemalé prostředky na mzdových nákladech nebo jiný na téma "Jak získat nové zákazníky či odběratele" a tím najít způsob, jak opět zajistit práci pro firmu.
     Pokud někdo své vzdělávání pověsil na hřebík s převzetím diplomu či maturitního vysvědčení a za léta nepřečetl jedinou knihu, článek v odborném časopise popř. webu či neposlechnul nějakou vzdělávací audio nahrávku, a chce nyní svou situaci zachránit, tak by mu nemělo být líto vydat nějaké prostředky za to, aby jel třeba na již zmíněný seminář, který by mu odstranil provozní slepotu, umožnil uvidět, co by se dalo dělat jinak a lépe a rozšířil  úhel pohledu, který je tolik potřebný  pro další strategii ať již ve firmě, tak třeba v soukromém životě.  

strana 2