Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační program    Podnikání a inovace

Prioritní osa    5. Inovace
Opatření    5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj
Program    ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Podmínky

Oprávnění žadatelé

    • podnikatelské subjekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, informačních a komunikačních technologií, které mají minimálně 2 uzavřená účetní období;
    • podnikatelské subjekty v oblasti ostatního vzdělávání, které mají minimálně 2 uzavřená účetní období a vzdělávají zaměstnance ze zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, informačních a komunikačních technologií

Oprávněné aktivity:
výstavba, pořízení nebo rekonstrukce prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení školicími pomůckami

Výše dotace:
40–60 % celkových nákladů (podle velikosti podniku), min. 200 tis. Kč a max. 100 mil. Kč

Uznatelné náklady:
nákup pozemků (do 10% uznatelných nákladů) a staveb, provádění rekonstrukcí, školicí pomůcky a ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání
Místo realizace:
projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy (místem realizace projektu je míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie nebo provedena stavba, nejedná se o sídlo společnosti)

Zahájení realizace:
realizace projektu může být zahájena až po podání registrační žádost
Vyplacení dotace:
dotace je vyplacena zpětně po skončení realizace projektu nebo etapovitě, po skončení každé etapy projektu

Příjem reg. žádostí:
do 31. 8. 2009

Příjem plných žádostí:
do 30.9.2009