Jdi na obsah Jdi na menu
 


TEST: vyhodnocení:  Vaše skóre je: 1600

 

Vaše skóre [Počty] je: 40%

Hodnocení: Běžná praktická matematika vám nedělá žádné problémy, ale také z vás asi nebude brilantní účetní.

Vaše skóre [Odložení odměny] je: 60%

Hodnocení: Někdy si na pořádnou odměnu umíte počkat a něco pro ni udělat, jindy jste netrpěliví. Patříte v tom k průměru.

Vaše skóre [Odolnost ke stresu] je: 40%

Hodnocení: Zátěžové situace celkem běžně zvládáte

Vaše skóre [Analogie verbální] je: 100%

Hodnocení: Máte precizní schopnosti přesně se vyjádřit. Můžete být úspěšným novinářem, právníkem, spisovatelem, případně dobrým řečníkem či politikem, pokud k této schopnosti přidáte i schopnosti snášet zátěžové situace apod.

Vaše skóre [Vůle] je: 40%

Hodnocení: S vaší vůlí je to kolísavé. Někdy se dokážete přemoci a uděláte i nepříjemnou rozsáhlejší práci, jindy vás od ní odvede jakákoli záminka. Jste na tom podobně jako většina lidí, v životě můžete být docela úspěšní, ale očekáváte-li od života dosažení opravdu velkých snů a cílů, budete muset něco udělat i se svou vůlí, takhle byste na to nestačili.

Vaše skóre [Vztahová angažovanost] je: 40%

Hodnocení: Častá komunikace s lidmi zdá se není vaše nejsilnější stránka, ale také vám nečiní nějaké mimořádné problémy.

Vaše skóre [Ochota rozvíjet se] je: 100%

Hodnocení: Seberozvoj berete ne jako nutnost nebo povinnost, ale jako samozřejmou a docela zábavnou součást života. To je vynikající - tento postoj totiž sdílíte s lidmi, kteří v životě opravdu něco dokázali.

Vaše skóre [Superego] je: 100%

Hodnocení: Jste spolehliví lidé. Pravidla, zákony a své zásady považujete za neporušitelné. Co slíbíte, to splníte. Občas vám tato vlastnost může komplikovat život a v řadě situací je nepraktická. Ale dlouhodobě je to vaše velká deviza. Máte kredit člověka, jehož slovo je jistotou.

Vaše skóre [Funkční analýza verbální] je: 100%

Hodnocení: Pokud jde o rychlé "selské" uvažování, myslí vám to excelentně.

Vaše skóre [Analýza verbální] je: 60%

Hodnocení: Celkem dobře zvládáte analytické úlohy, ve kterých je zapotřebí se slovně vyjadřovat. Nejspíš budete docela úspěšní při rozboru textu, korekturách apod.

Vaše skóre [Asertivita] je: 20%

Hodnocení: V adekvátním a efektivním prosazování svých potřeb a zájmů nejste nejsilnější. Různá vyjedávání a komunikace, které vedete, díky tomu mohou často ztroskotat. To vám může v životě často působit problémy, nejspíš by vám pomohlo se na nějakou dobu zaměřit na rozvoj asertivních dovedností.

Vaše skóre [Entuziasmus] je: 80%

Hodnocení: Jste jasní optimisté a pracovat s vámi je pro ostatní radost. Toto založení vám usnadní dosažení úspěchu ve většině povolání.

Vaše skóre [Strategie] je: 60%

Hodnocení: Složitější úlohy dokážete řešit, ale velký stratég z vás v životě asi nebude.

Vaše skóre [Odvaha] je: 80%

Hodnocení: Nebojíte se pouštět do dovážných kousků a riskovat. Víte, že člověk, který riskuje, může prohrávat, ale bez zdravé míry risku nelze dosáhnout nic, co by vybočilo z průměru.

Vaše skóre [Analýza neverbální] je: 80%

Hodnocení: Máte dobré schopnosti analytického uvažování, alespoň pokud jde o neverbální úlohy. Může z vás být dobrý konstruktér, programátor nebo třeba právník.

Vaše skóre [Autonomie] je: 100%

Hodnocení: Jste nezávislý, někdy možná nekonformní člověk. Možná je s vámi někdy těžké pořízení, protože se nedáte ovlivnit svým okolím. Jste zvyklí žít po svém, často proti proudu. Tato samostatnost je velmi vítaná v tvůrčích povoláních (vědec, konstruktér, architekt, umělec...) stejně jako v pozicích řídících (manažeři, politici).

Vaše skóre [Ego] je: 80%

Hodnocení: Máte vysokou sebedůvěru, velkou sílu osobnosti. Dostačuje vám k tomu, abyste mohli dělat víc než jen průměrnou práci - máte na to pustit se do nezávislého výzkumu, technického řešení, můžete být úspěšní v náročných situacích, budete dost silnou osobností na vedení týmu lidí nebo prosazování nových myšlenek.

Vaše skóre [Spolehlivost] je: 80%

Hodnocení: kontrolní otázka O.K.

Vaše skóre [Důslednost] je: 20%

Hodnocení: Jste poměrně nedůslední, mnoho vašich plánů nejspíš selhává na této vaší slabině. Možná je to pro vás výzva s tím něco udělat.

Vaše skóre [Tolerance] je: 60%

Hodnocení: Někdy se dokážete k věcem stavit tolerantně, jindy jste nesmiřitelný bojovník za své pravdy. Podobně je na tom většina lidí.

Vaše skóre [Pojmenování problému] je: 60%

Hodnocení: Poměrně dobře se umíte vyrovnávat i se složitjšími a komplexními úkoly, ale vaše parketa to přece jenom není.

Vaše skóre [Neverbální analýza, řady] je: 20%

Hodnocení: Neverbální abstraktní logika, věda, matematika... to nebudou vaše silné stránky. Zkuste se v životě orientovat spíš na prakticky zaměřená zaměstnání.

Vaše skóre [Empatie] je: 80%

Hodnocení: Máte nadprůměrné nadání k tomu vcítit se do druhých lidí, porozumt jejich jednání. Můžete být dobrý například učitel, obchodník, psycholog, manažer.

Vaše skóre [Flexibilita] je: 40%

Hodnocení: Jste celkem úspěšní lidé. Nějaké velké změny nevyhledáváte, ale dovedete se snimi vyrovnat.

Vaše skóre [Sebemotivace] je: 60%

Hodnocení: Tu a tam se chopíte iniciativy, ale častěji prostě počkáte, až vám šéf nějaký úkol přidělí, nebo ho život přinese. Možná že jste pracovitým a spolehlivým členem týmu, ale pracovní postup takhle nečekejte.


Grafy

Grafy jsou souhrnnými charakteristikami získanými průměrováním výsledků dosažených v testech, které mají vliv na jednotlivé oblasti, které jsou v grafech zachyceny.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 zpět